Ikke moms på løypekort

Skatteetaten har konkludert med at det ikke skal beregnes moms på løypekort da dette i merverdiavgiftslovens forstand tolkes som betaling for en rettighet og ikke en tjenste som kommunen yter ved tilrettelegging av skuterløyper.

Dersom denne avgiftsendringen kommer til å gi utslag av betydning for økonomien i kommunens drift av løypene, vil kortprisen bli justert tilsvarende for kommende sesonger fordi målet er å drive løypenettet til selvkost.